QULİYEV SABİR ƏLİ oğlu

Azərbayjan Memarlıq və İnşaat Universitetinin «Nəzəri mexanika» kafedrasının professoru, texnika elmləri doktoru

Baki A. Sultanova 5

Azerbaycan Memarliq və İnşaat Universiteti
Nəzəri mexanika kafedrasi
Tel. 539-07-89; 539-38-88(1-87)

 

 

                                   


 


Copyright © 2012